Partners

Historische Vereniging Deventer

De Historische Vereniging Deventer (voorheen de Vereniging Oud Deventer) biedt elk jaar een gevarieerd programma voor de leden: Lezingen, wandelingen, filmvoorstellingen, concerten, excursies naar een doel buiten de stad, een eigen inbreng bij grote culturele evenementen en stadsfeesten en de uitgave van het Deventer Jaarboek. De vereniging werkt in een sfeer van gezelligheid aan vermeerdering van kennis en inzicht. Discussies en acties over betwiste zaken (als bestemmingsplannen en verbouwingen) en het voeren van actie, hoe waardevol soms ook, is in goede handen bij anderen. Daartoe behoort de moederorganisatie van de vereniging: de Stichting Oud Deventer.

Meer informatie op: www.historischeverenigingdeventer.nl

 

SIED

De SIED is een vrijwilligersorganisatie en houdt zich bezig met: het beschrijven van de industriële geschiedenis van Deventer; het inventariseren en vastleggen in een database van het roerend en onroerend industrieel erfgoed; bouwen aan een industrieel erfgoed collectie die een representatief beeld geeft van de diversiteit van de Deventer industrie; de industriële geschiedenis in de ruimtelijke omgeving herkenbaar (afleesbaar) maken; de waarden van het industrieel erfgoed aan het publiek overbrengen door tentoonstellingen, lezingen e.d.

Meer informatie op www.sied.nl

 

Stichting Oud Deventer

De Stichting Oud Deventer stelt zich tot doel de cultuurhistorische elementen op het gebied van het gebouwde erfgoed in de gemeente Deventer te bewaken, te beschermen en de waarde hiervan kenbaar te maken. Het behoud van dát stads- en dorpsschoon en van díe gebouwen en ensembles in Deventer, die onvervangbaar en voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn, is ons uitgangspunt.

Meer informatie op: www.oud-deventer.nl

 

Deventer Verhaal

Deventer Verhaal is een zelfstandige en flexibele organisatie voor cultureel erfgoed die nauw samenwerkt met andere organisaties binnen de stad. Het verhaal begint bij Museum De Waag als gastvrij startpunt voor bezoekers waar tentoonstellingen te zien zijn met de Deventer collectie als uitgangspunt. Deventer Verhaal legt relaties met andere kunstvormen en maatschappelijke thema’s. De eigen collectie kan daarmee gekoppeld worden aan monumenten, kunstwerken en verhalen in stad en omstreken.

Daarnaast zorgt Deventer Verhaal sinds 2015 op verzoek van de Gemeente Deventer voor de continuering en de vernieuwing van de activiteiten en collectie in het Speelgoedmuseum. Met ruim 13.000 objecten heeft het Speelgoedmuseum Deventer de grootste openbare collectie speelgoed van Nederland.

Meer informatie op: www.deventerverhaal.nl